1 Tú Minh 242
2 cobaysx 241
3 tram12 241
4 nguyenthithomkg 235
5 Lê Văn Hiền 230
6 Hương Thơm 227
7 thanhcong 227
8 Trần Thị Thị 224
9 thanh512 222
10 Hungdinh10x 214